Tullverket

Resa med djur

Det är viktigt att djur som reser över gränserna inte för med sig smittsamma sjukdomar och att du hjälper till att motverka otillåten handel.

För införsel av levande djur gäller olika regler beroende på om det är sällskapsdjur eller andra djur. Det är också olika bestämmelser beroende på varifrån djuret kommer.

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av djur till Sverige och har mer detaljerad information. Tullverket utför kontroller vid gränsen åt Jordbruksverket.

Läs om vad som gäller för in-  och utförsel av andra levande djur än häst, hund och katt hos Jordbruksverket .

Resa med hund eller katt

När du vill ta med din hund eller katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till Tullverket. Om du inte gör det kan det vara ett brott mot lagen om straff för smuggling. Djuret måste också uppfylla Jordbruksverkets krav för in- eller utförsel. Hund, katt och iller som som du tar med från Norge behöver du inte anmäla om djuret är ID-märkt och har ett EU-pass för sällskapsdjur. Detta under förutsättning att djuret inte har förts in till Norge i strid med norsk lagstiftning.

Läs mer om att resa med hund eller katt.

Resa med häst

Du som reser med häst från ett land utanför EU måste anmäla det till Tullverket när du passerar gränsen. Det gör du genom att ta dig till en så kallad ”röd punkt”. Den finns i röd fil i tullfiltret. Där kontaktar du en tulltjänsteman.

Om ingen tulltjänsteman finns på plats gör du en anmälan på något av följande sätt:

  1. Använd den telefon som sitter i röd fil vid tullfiltret.
  2. Ring det telefonnummer som finns angivet på en affisch i röd fil i tullfiltret.
  3. Ta dig till närmaste tullklareringsexpedition.

Läs om vad som gäller för in- och utförsel av hästar hos Jordbruksverket .

Betala avgifter

Vid införsel av häst från ett land utanför EU kan du behöva betala tull, moms eller andra skatter och avgiter.

För mer information om införselavgifter, kontakta oss.

Särskilt tillstånd för utrotningshotade djur och växter

Det är förbjudet att föra utrotningshotade djur eller växter över gränsen utan särskilt tillstånd. Det här gäller även för produkter av utrotningshotade djur eller växter.

Det här är reglerat i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter, Washingtonkonventionen eller Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Konventionen är en internationell överenskommelse mellan flera länder med syftet att bevara djur och växter från utrotning.

Den som bryter mot konventionen kan dömas till böter eller fängelse.

Läs mer om utrotningshotade djur och växter hos Jordbruksverket .

Läs mer om Cites.

Ta del av EU-kommissionens information om handel med utrotningshotade djur och växter.

Uppdaterad: 2018-03-09Captcha *