Tullverket

In focus

Online registration simplifies for travellers

A citizen of an EU country travelling to Sweden can report pet dogs, cats, cash and weapons on Swedish Customs’ website in beforehand. When passing the border you simply choose the green or blue customs channel, without contacting a customs officer.

  • 2018-04-06

    Svarskodlistan TDR050

    Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se
  • 2018-03-27

    Satsning mot organiserad brottslighet ger resultat

    Den 27 mars 2018 presenterades 2017 års resultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Satsningen har bland annat lett till 143 års fängelse och 94 miljoner kronor i höjning av skatt samt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar.