Tullverket

2018-02-12

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter från Kina

Rättelse av slutgiltig och preliminär antidumpningstull/utjämningstull samt upphävande av godtagande av ett åtagande

Rättelser till kommissionens förordning 2017/366 om införande av slutgiltiga utjämningstullar och till kommissionens förordningar 2017/1570, 2017/366, 2017/367 om införande av slutgiltiga utjämnings- och antidumpningstullarpå import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Kina och om upphävande av genomförandebeslut 2013/707/EU.

Se bilagor där företagsnamnet Era Solar Co. Ltd ersätts med Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd.

Läs mer i EUT L38/41/2018 och 2018/L38/41