Tullverket

Deklarationshandledningar vid export

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du exporterar varor.

ALE

Meddelandet ALE är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande.

Från och med den 1 maj 2019 kommer meddelandet att användas för deklarationer som upprättats genom registrering i deklarantens bokföring och förenklade deklarationer.

Deklarationshandledning för ALE.

UFF

Meddelandet UFF är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande med registrering i bokföringen. Som operatör är du befriad från kravet att visa upp godset när det deklareras för export.

Från och med den 1 maj 2019 kommer meddelandet att användas för kompletterande deklarationer efter antingen registrering i deklarantens bokföring eller förenklade deklarationer.

Deklarationshandledning för UFF.

UGE

Meddelandet UGE är en elektronisk exportdeklaration för dig som har tillstånd till det förenklade förfarandet med godkänd exportör.

Från och med den 1 april 2019 används meddelandet även för standardtulldeklarationer där exporten startas från en godkänd plats.

Deklarationshandledning för UGE.

UNU

Meddelandet UNU är en elektronisk tulldeklaration för export enligt det så kallade standardförfarandet. 

Deklarationshandledning för UNU.

Exportdeklaration på blankett

Få hjälp med att fylla i blanketten Enhetsdokumentet för export enligt standardförfarandet. Standardförfarandet betyder att du lämnar alla uppgifter vid klareringstillfället.

Deklarationshandledning för exportdeklaration på blankett.

Uppdaterad: 2019-04-09


4000