Tullverket

Tillstånd och registreringar

Tillstånd i förändring

Införandet av tullkodexen innebär att både kravbild och användning kommer att ändras för ett flertal av dagens tillstånd. Det betyder att vissa tillstånd kommer att behöva omprövas. Förändringen medför även att vissa tillståndstyper försvinner och att andra tillkommer. För vissa tillstånd blir det även obligatoriskt att ställa en garanti.

Läs mer om tillstånd i förändring.

Uppdaterad: 2018-01-03


4000